Araç Kasko Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Kasko sigortası olan bir aracın %70 ya da daha fazlasının hasara uğraması, başka bir ifadeyle aracın onarım masraflarının neredeyse sigorta değerine eşit olması “pert araç” olarak ifade edilir. Bu tür hasarlarda sigortalının yapması gereken önemli noktalar vardır. Sigortalı 5 gün içinde sigorta şirketine hasarı bildirmeli ve eksper talep etmelidir. Bildirimi, kasko poliçesi, trafik kaza raporu, aracın hasarlı fotoğrafları, sürücünün ehliyet fotokopisi, ruhsat fotokopisi, alkol raporu ve prim ödendiğine dair makbuzlarıyla beraber yapmalıdır. Eksper tarafından yapılan incelemede aracın parça ve onarım masraflarının toplamı aracın kaza tarihindeki sigorta rayiç değerine ulaşıyor ya da rayiç değerini geçiyorsa araç tam hasarlı olarak kabul edilir. Eksper araç incelemesinde çıkardığı raporu sigorta şirketine bildirir. Aracın pert olması konusunda sigortalı ve sigortacı karşılıklı anlaşırsa sigorta şirketi sigorta poliçesinde belirtilen kasko bedelini geçmemek kaydıyla aracın o andaki piyasa değeri sigortalıya öder.

Ferdi kaza sigortası, sigorta poliçesi süresince aniden meydana gelen herhangi bir kaza sonucunda sizi koruyan bir sigorta çeşididir. Kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını karşılayan bu sigorta, kaza sonucunda sigortalının sakat kalması ya da vefat etmesi durumda lehtarına güvence sağlar. Bu sigorta beklenmedik ve ani kazalar sonucu gelişen ölüm, sürekli sakatlık, gündelik iş görmezlik durumlarında ve tedavi masraflarını teminat altına alır. 16-65 yaşındaki herkes bu sigortadan yararlanabilir.

Tüketiciler arasında full kasko olarak bilinen kasko çeşidi aslında Genişletilmiş Kasko'dur. Genişletilmiş kasko, çarpma-çarpılma, yanma, çalınma ve çalınmaya teşebbüs gibi ana teminatları içerir. Bu teminatlara ek teminatlar da dahil ettirebilirsiniz. Ek teminatlar aracınızda farklı durumlarda meydana gelebilecek hasarlara karşı maddi güvence sağlar. Ek teminatlar arasında; doğal afetler, toplumsal hareketler ve terör olayları sonucunda meydana gelen hasarların teminatlarıdır.

Kasko sigortası sadece araçları değil, içinde bulunan sürücü ve yolcuları da koruması altına alır. Sürücünün başına gelen bir trafik kazası sonucu bir insanın hayatını kaybetmesi, yaralanması ya da vücudunda kalıcı sakatlık oluşması hallerinde de, tedavi masrafları ya da vefat eden kişinin ailesince açılan davalarda da yine araç sigortasından faydalanılabilir. Tramer’de kaydı bulunmayan araçlar internet üzerinden sigortalanamamaktadır. Tramer kayıtlarındaki sorgulama işlemleri sigorta şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kasko sigortası, motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında, hareket halinde ya da dururken hasara uğraması, yanması, çalınması gibi durumlarda tazminat ödenmesini, bu yönüyle de yaşanan maddi kayıpları telafi etmeyi hedefleyen bir sigorta türüdür. 1 Nisan 2013’ten itibaren yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre, hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilmek zorundadır. Araçta onarım yapılacak olması durumunda ise poliçede, onarımın şirketçe ya da sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı konusu açıkça yer almaktadır. Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer gibi parça seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı belirtilir. Bu bilgileri poliçenizi satın alırken kontrol etmeyi unutmayınız. Aracınız için en uygun kasko poliçesini ve en doğru teminatları karşılaştırmalı olarak görüp inceleyebilmek için hemen online kasko teklifi alın.

1 Nisan 2013’ten itibaren yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre 4 farklı ürün sunulmaktadır. Dar Kasko; Kasko sigortasının ana teminat gruplarından bazıları için teminatın verildiği ürün çeşitidir. Kasko; Kasko sigortasındaki ana teminat gruplarının hepsi için teminat verilen ürün çeşitidir. Genişletilmiş Kasko; Kasko sigortasındaki ana teminat gruplarının tamamı ve genel şartlardaki ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerin bazıları için teminat verilen ürün çeşitidir. Piyasada satılan kasko ürünlerinin çoğu genişletilmiş kasko sınıfına giriyor. Kasko sorgulama yaparak anlaşmalı sigorta şirketlerinin kasko tekliflerine hemen ulaşın. Tam Kasko; Kasko sigortasındaki ana teminat gruplarının tamamı ve genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminat verilen ürün çeşitidir. Teminatın içeriği dar kasko, kasko ve genişletilmiş kasko ürünlerden hangisine uyuyorsa bunun poliçe isminde belirtilmesi gerekir. Poliçe satın alırken bu hususa dikkat edilmesi gerekir.

Araç kasko sigortası karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Kasko sigortasının amacı, sigorta ettirene ait motorlu aracın uğrayacağı zararları tazmin etmektir. Kasko sigortası sadece kaza risklerini kapsam altına almaz. Başta hırsızlık olmak üzere, yangın, deprem gibi sizin kontrolünüz dışında olan çevresel faktörlere karşı da aracınızı güvence altına alınır. Kasko sigortasına ihtiyaç duyduğunuz ek teminatları da ekleyerek aracınızın güvence kapsamını genişletebilirsiniz. Kasko sigortasında, sigortalının vefatı durumunda tüm hak ve menfaatler ile borçlar, sigortalının kanuni varislerine devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Kasko sigortası, herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması vs. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır. Kasko sigortasına ihtiyaç duyduğunuz ek teminatları da ekleyerek aracınızın güvence kapsamını genişletebilirsiniz. Kasko sigortasında, sigorta şirketi değişikliklerindeki hasarsızlık indirimleri Tramer kayıtlarında, sigorta şirketleri tarafından kontrolünde devam eder. Araç değişikliklerinde de aynı durum söz konusudur. Araçların hasarsızlık indirimleri devam ettirilir.

Sattığınız araç yerine aynı kullanım tarzına sahip yeni araç aldığınız takdirde hasarsızlık indiriminiz yeni aracınızda da devam eder. İndirimden yararlanabilmek için poliçenin gününde yani kesintisiz devam ettirilmesi gerekir. Eğer aracınız sattıktan sonra yeni aracınızı hemen almayacaksanız, poliçede kazanılmış haklarınızı primlerinizi ödemeye devam etmeniz şartıyla poliçe vadesi sonuna kadar dondurabilir, yeni araç aldığınızda haklarınızı kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.

Sigorta süresi içinde hasarsızlık indiriminizi etkileyen hasar talepleriniz olursa poliçenizi yenilerken hasarsızlık indiriminden yararlanamazsınız. Ancak bazı sigorta şirketleri poliçenin sadece kendilerinden yenilenmesi şartıyla ek olarak hasarsızlık koruma teminatı alınması halinde poliçelerinde yazan koşullar ve limitlerle hasarsızlık indirimini devam ettirebilir. Bazı sigorta şirketleri ise anlaşmaya bağlı olarak cam kırılması gibi ufak hasarlarda hasarsızlık indirimini bozmamaktadırlar. Hasarsızlık indiriminizi devam ettirmek için hasar oluştuğu sırada ve poliçenizi yenilerken, konuyu sigorta şirketinizle görüşmeniz gerekmektedir.

Zorunlu Trafik Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Önceki uygulamalarda araç sahibi 8 gün içerisinde sigorta şirketine bilgilendirme yaparak poliçesini yeni aracına devredebiliyordu. Ancak bu uygulama artık geçerli değil. Yeni genel şartlar gereğince araç sahibi, eski aracını satıp, yeni bir araç almışsa poliçesini iptal ettirmek zorundadır. Araç sahibinin poliçesini iptal edilmesini talep etmesinin ardından sigorta şirketi kalan günlerin prim tutarını sigortalıya iade etmekle yükümlüdür.

Trafik sigortası karşı ve üçüncü taraflara verilen hasarları teminat altına almasından dolayı, cam hasarlarını karşılamamaktadır. Ancak hasara karşı taraf neden olmuşsa, bu durumda karşı tarafın trafik sigortası cam hasarınızı karşılayabilir. Aracınızı cam kırılması gibi risklere karşı kasko ile teminat altına alabilir, senede bir defa cam değişimi yaptırabilirsiniz.

Sürücülerin Zorunlu Trafik Sigortası poliçelerini yanlarında taşıma zorunluluğu, 2013 yılında yapılan bir düzenleme ile ortadan kalktı. Yapılan yeni düzenleme ile rutin trafik denetimleri esnasında güvenlik ekipleri, bilgisayar tabanlı cihazları ile araç plaka sorgulaması yaparak, aracın zorunlu trafik sigortası poliçesinin olup olmadığını görebiliyorlar. Trafik sigortası poliçesinin araçta bulunmaması halinde artık cezai bir yaptırım uygulanmasa da, trafik ekiplerinin yapacağı sorgulama cihazlarındaki olası bir arıza vb. durumlar karşısında sıkıntı yaşamamanız için poliçenizin yanınızda bulundurmanızda fayda var.

Trafik sigortasında tazminatı için gerekli belgeler sigorta şirketinin merkez veya kuruluşlarından birine iletilmelidir. Belgelerin teslim edildiği tarihten itibaren tazminat 8 iş günü içerisinde ödenir.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre Türkiye’de her türlü motorlu taşıt sahibinin yaptırmakla yükümlü olduğu zorunlu trafik sigortası, kaza meydana geldiğinde, sigorta sahibini para ödemekten kurtaran bir sistemdir. Trafik sigortasında amaç her yıl belirlenen limitler dahilinde, kaza sırasında karşı tarafın ve üçüncü şahısların (hem araçlarının, hem de şahısların bedenlerinde oluşacak) hasarlarının telafisine yöneliktir.

Herhangi bir kazayla karşılaşma durumunda, kaza bildiriminin belirli bir süre içinde yapılması gerekir. Sigortalı, kaza riskinin gerçekleşmesi durumunda sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren 15 içinde sigortacıya bildirmek zorundadır. Zarar gören kişinin ise, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmesi zorunludur. Bu bildirimler kaza tarihinden itibaren 10 yıl süre ile sınırlıdır. Kazadan 10 yıl sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

Evet, trafik sigortası zorunludur. Trafik sigortasız aracınız ile trafiğe çıktığınız takdirde aracınız bağlanabilir. Trafik sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenmiştir ve her yıl yenilenmek zorundadır. Kapsam olarak, herhangi bir hasar oluşması durumunda karşı tarafa verilen zararı karşılamak için yaptırılmaktadır. Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkan araçlar, hem bağlanmakta hem de para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca geçmiş yıllardan kazanılmış hasarsızlık indirimi gibi haklar da kaybedilmektedir.

Trafik sigortası da diğer sigorta türlerinde olduğu gibi yıllık olarak yaptırılmaktadır. Sadece iki durumda istisna söz konusu olmaktadır: Kısa vadeli trafik sigortası sadece geçici plakalar ve Uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı yapan yabancı plakalı araçlar için yapılabilmektedir. Bu araç türleri dışındaki araçlar için ise kısa vadeli poliçe düzenlenememektedir.

Zorunlu trafik sigortası fiyatı, sigorta ilk yürürlüğe konduğu zaman sabit tutulmakta idi. Ancak şu anda Zorunlu Trafik Sigortası fiyatları sabit değildir. 1 Temmuz 2008 itibariyle trafik sigortası fiyatları serbest bırakılmıştır. Her sigorta şirketi, sizin hasar geçmişinizi göz önünde bulundurarak, kişi ve araca özel fiyatlama yapmaktadırlar. Bundan dolayı, her sigorta şirketi farklı fiyatlar belirlemektedir. Artık istediğiniz hizmet kapsamına ve bütçenize uygun trafik sigorta poliçesi yaptırabilme imkanınız bulunmaktadır. Bu nedenle zorunlu trafik sigortanızı da yaptırmadan önce değişik şirketlerden teklif almak, alternatifleri değerlendirmek ve size en uygun hizmeti verecek sigorta şirketini seçmek önem taşımaktadır.

Evet, zorunlu trafik sigortası aracın çektiği römork veya başka bir aracın neden olduğu zararları da kapsamaktadır. Ancak römorkta insan taşımacılığı yapılması gibi bir durum söz konusuysa, çeken aracın poliçesine ek sorumluluk sigortası yaptırması gerekmektedir.


Özel Sağlık Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Özel sağlık sigortası poliçelerinde sigortacının sorumluluğu, poliçe prim tutarının ilk taksitinin ödenmesiyle başlamaktadır. Eğer sözleşmede aksi bir durum belirtilmemiş ise poliçe öğlen 12:00’de başlayıp yine öğlen 12:00’de sona ermektedir.

Özel sağlık sigortalarına eş ve çocuklar da dahil ettirilebilmektedir. Sigorta şirketlerinin bu durumlarda değişken uygulamaları olmaktadır. Yürürlükte olan poliçenize yeni eş, yeni doğmuş veya yeni evlat edinilmiş çocuk yalnızca evlenme, doğum veya evlat edinilme tarihinden itibaren sigorta şirketlerine göre değişen sürelerle dahil edilebilir.

Genel olarak özel sağlık sigortalarından sigorta şirketlerinin yaş sınırlarına uyan herkes kendisi ve/veya ailesiyle birlikte yararlanabilir. Bu yaş sınırı bir çok şirket ve ürün için (0 - 60'dır). Geçmişte sadece 18 yaş üstü kişilere sağlık sigortası yapılmakta iken, şu anda sigorta şirketlerinin sundukları ek hizmetler ve teminatlar ile yeni doğan bebekler de özel sağlık sigortası poliçesine dahil ettirilebilmektedir. Yeni doğan bebekler ve 18 yaşından küçük çocuklar ancak ailesi ile birlikte sigortalanabilirler. Sağlık sigortasını yaptırmak için mevcut sağlık durumunuzun ve risklerinizi belgelenmesi gerekmektedir. Poliçe değeri buna göre belirlenmekte, değişik alternatif hizmetler, indirimler ve ek teminatlar sunulmaktadır.

Özel sağlık sigortasında sigorta ettiren ödemeyi yapan kişi yani, sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir; sigortalı ise sigortadan yararlanan, poliçede ismi geçen kişi ya da kişilerdir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabileceği gibi, farklı kişiler de olabilir. Sigortalı herhangi bir hasar durumunda giderleri teminat altına alınmış kişidir. Sigortalı, menfaati başkası tarafından sigortalansa bile tazminata hak kazanan kişidir.

Seyahat Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Seyahat sigortasından genel olarak 18 - 65 yaşları arasındaki dileyen herkes kendisi ya da ailesiyle birlikte yararlanabilir. Sigorta şirketi uyguladığı yaş sınırı üzerindeki kişileri de ekstra prim alarak güvence altına alabilir.

Yurtdışı seyahatiniz süresince önceden var olan kronik hastalıklar hariç hastalanmanız veya yaralanmanız durumunda ambulans, hastane, ameliyat ve tedavi masrafları poliçeniz kapsamında karşılanır.

Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolup, seyahat edilen ilgili yere ulaşıldığı andan itibaren 24 saat içinde bulunamaması halinde ilgili havayolu şirketinin kayıp raporu tutması şartı ile acil kişisel ihtiyaçlar karşılanır.

Seyahat sigortasında sigorta ettiren ödemeyi yapan kişi yani, sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir; sigortalı ise sigortadan yararlanan, seyahat edecek olan, poliçede ismi olan kişi ya da kişilerdir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabileceği gibi, farklı kişiler de olabilir. Sigortalı herhangi bir hasar durumunda giderleri teminat altına alınmış kişidir. Sigortalı, menfaati başkası tarafından sigortalansa bile tazminata hak kazanan kişidir.


DASK Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Gerçekleşen deprem sonrasında binasında veya konutunda hasar meydana geldiğini fark eden zorunlu deprem sigortası poliçesine sahip sigortalı, vakit kaybetmeden hasar vaziyetini Alo 125 DASK çağrı merkezine bildirmelidir.

Eğer sigortalının binanın zayıflamasına neden olacak tadilat vb. bir işlemde bulunduğu tespit edilirse, sigortalı tazminat alma hakkını kaybedebilir. Bu nedenle sigortalı, hak sahibi binada yapacağı tadilat işlemlerini projeye uygun bir şekilde yaptırmakla yükümlüdür.

Hayır, zorunlu deprem sigortasında sigortalı binadaki eşyalar DASK kapsamına girmemektedir. Konut içerisindeki eşyaların da teminat kapsamında olduğu sigorta branşına konut sigortası denilmektedir.

DASK kapsamında bulunan teminatlar dahilinde bir hasarın meydana gelmesi halinde DASK’a TC Kimlik No ve poliçe numarası ile birlikte hasar ihbarı yapılmalıdır. Ayrıca hasarın meydana geldiği yapının tapu belgesi, hasarın ortaya çıktığı yerin açık adresi ve sigortalının telefon bilgileri de DASK’a ulaştırılmalıdır.

Bina ortak alanları zorunlu deprem sigortası kapsamında değildir ancak güvenli bir yaşam için bina yönetimleri zorunlu deprem sigortası yaptırmalıdır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile tarif edilen bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde 'mesken' olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümler, doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortası kapsamına girmektedir. Bu sigortayı ancak sigorta kapsamında tarif edilen bağımsız bölümler ve binalar için sahipleri veya varsa faydalanma hakkına sahip kişiler yaptırmak zorundadır.

Zorunlu deprem sigortasında, yani bilinen adıyla DASK’ta hasar ödemeleri tazminatın belirlenmesi ve gerekli evrakların tamamlanması koşuluyla en geç 1 ay içerisinde yapılmaktadır.

Bağımsız mülkiyete konu olup olmadığına veya kat irtifakının tesis edilip edilmediğine bakılmaksızın tapu kaydında arsa veya tarla vasfı ile kayıtlı bulunan mesken olarak inşa edilmiş binalar 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği zorunlu deprem sigortası kapsamına dahildir. Bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, (fabrika ve iş hanları gibi) 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar zorunlu deprem sigortası kapsamında değildir.

Bağımsız bölüm hesaplaması yapılırken emlak vergi beyannamesinde yer alan brüt m² esas alınır.

Konut Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Konut sigortası poliçesinin yapıldığı konutun mülkiyetinin el değiştirmesi durumunda (vefat hariç) poliçe geçerliliğini yitirmektedir. Poliçenin geçersiz sayılacağı güne kadar devam eden prim tutarı, kalan gün üzerinden hesap edilerek geriye kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir.

Hayır, konut sigortası poliçenizde sadece hırsızlık teminatının bulunması mümkün değildir. Konut sigortalarının ana teminatı yangın teminatıdır. Diğer teminatları yangın teminatının üstüne ekletebilirsiniz.

Kiracı olarak oturduğunuz evde yangın, dahili su, hırsızlık vb. sebeplerle yalnızca sizin eşyalarınızda değil ev sahibine ait olan kapı, pencere veya evin başka bir bölümünde hasar meydana gelmişse ev sahibinin zararı sigorta tarafından karşılanabilir. Ancak bunun için konut sigortası poliçenizde “mal sahibine karşı sorumluluk” teminatı bulunması gereklidir.

Evinizi su basması, evinizde yangın çıkması vb. durumlarda komşularınızın da zarar görmesi halinde meydana gelen hasarın sigorta tarafından karşılanması mümkün. Eğer konut sigortası poliçenizde “komşu mali sorumluluk” teminatı bulunuyorsa, komşunuzun evinde meydana gelen hasar, teminat limitleriniz dahilinde sigorta tarafından karşılanır.

Hırsızlık teminatı pek çok konut sigortası ürününde standart olarak yer alsa da bazı poliçelerde seçimlidir. Eğer poliçenizde hırsızlık teminatı bulunuyorsa, bildirimde bulunduğunuz eşyalar için poliçenizde yer alan oranda ödeme yapılır.

Evinizde meydana gelen yangın, hırsızlık, dahili su vb. durumlarda misafirlerinizin eşyaları zarar görmüşse hasarın sigorta şirketi tarafından karşılanması mümkün. Eğer konut sigortası poliçenizde misafir sorumluluk teminati bulunuyorsa teminat limitleri dahilinde misafirinizin zararı karşılanabilir.

Konut sigortası poliçenize ek olarak alacağınız “cam kırılması teminatı” ile evinizdeki pencere, kapı, tezgah, vitrin, dolap, raf vb. camlar için hasarınızı sigorta şirketi karşılar. Bazı sigorta şirketleri bu camlar üzerindeki süsleme ve yazılar için de teminat verebilmektedir.

Eğer konut sigortası poliçenizde "alternatif ikametgah masrafları ve kira kaybı teminatı” bulunuyorsa, poliçede belirtilen süre boyunca ve yine poliçede belirtilen miktar kadar masraf sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Eğer konut sigortası poliçeniz kapsamında 'dahili su' teminatı var ise musluğunuzun açık unutulması sonucunda konutunuzda gerçekleşen zararlarınızı poliçe limitleri dahilinde sigorta şirketiniz karşılar.

Sigortacıya bildirmeniz halinde konut sigortası paket poliçenize apartmanda hissenize düşen ortak alan dahil edilir.

Uçuşlarınız yükleniyor...